KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

 

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
PRODZIEKAN ds. NAUKI I WSPÓŁPRACY Prof. dr hab. inż. Barbara Filipek-Mazur

PRODZIEKAN ds. KIERUNKÓW: ROLNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, BIOGOSPODARKA,JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA

Prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig

PRODZIEKAN ds. KIERUNKÓW: ZARZĄDZANIE I EKONOMIA

Dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski

 
Wydział Leśny  

PRODZIEKAN ds. STUDENTÓW

Dr hab. inż. Krzysztof Słowiński

PRODZIEKAN ds. NAUKI I ROZWOJU

Dr hab. inż. Jarosław Socha

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

PRODZIEKAN ds. DYDAKTYCZNYCH I STUDENCKICH

Prof. dr hab. Andrzej Sechman

PRODZIEKAN ds. ORGANIZACJI I ROZWOJU

Dr hab. inż. Paweł Nosal

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

PRODZIEKAN ds. ROZWOJU I KIERUNKÓW: GEODEZJA I KARTOGRAFIA ORAZ
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Dr hab. inż. Jacek Pijanowski

PRODZIEKAN ds. NAUKI I KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Dr hab. inż. Leszek Książek

PRODZIEKAN ds. OGÓLNYCH I KIERUNKÓW: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA ORAZ
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

Dr hab. inż. Andrzej Bogdał

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

PRODZIEKAN ds. NAUKI I WSPÓŁPRACY

Prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus

PRODZIEKAN ds. STUDENCKICH I DYDAKTYCZNYCH

Dr hab. inż. Iwona Domagała-Świątkiewicz, prof. UR

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

PRODZIEKAN ds. DYDAKTYCZNYCH I STUDENCKICH

Dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła

PRODZIEKAN ds. ORGANIZACJI I WSPÓŁPRACY

Dr hab. inż. Sławomir Francik

 
Wydział Technologii Żywności

PRODZIEKAN ds. NAUKI I WSPÓŁPRACY

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Żyła

PRODZIEKAN ds. DYDAKTYCZNYCH I STUDENCKICH

Prof. dr hab. inż. Jacek Domagała

PRODZIEKAN ds. DYDAKTYCZNYCH I STUDENCKICH

Dr hab. Aleksandra Duda-Chodak

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

Z-ca Dyrektora ds. naukowych UCMW UJ-UR

dr hab. Magdalena Strus

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych UCMW UJ-UR

dr hab. Izabela Krakowska, prof. UR

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies